środa, 20 marca 2013

#2 Ból w Dubenhorn: Znalazłem zemste

Tak jak zapowiadaliśmy, druga część opowiadania już do przeczytania na olej.tv !


Przypominamy, że olej.tv pisze swoją część opowiadania w środy,  my w soboty. Tworzą jedną całość, choć nigdy nie wiadomo, co jedna strona napisze, by druga musiała się z tym zmierzyć w swojej części. Jak to nasz współtwórca u siebie ładnie wytłumaczył:
"Opowiadanie X wys­tępuje w opowiada­niu Y jako ele­ment świata przed­staw­ionego. Nato­mi­ast opowiadanie Y jest his­torią, echem tła w opowiada­niu X."

Ból w Dubenhorn: #1, #2

Brak komentarzy: